Ảnh

Họ tên, chức trách nhiệm vụ chính

Liên hệ

   

Dương Minh Đức

(Phụ trách phòng)

 • Cử nhân Y tế công cộng, Đại học Y tế công cộng
 • Tiến sỹ y khoa, Đại học Uppsala, Thụy Điển

Phụ trách

Quản lý phòng và phụ trách chung. Đặc biệt phụ trách việc xây dựng kế hoạch KHCN, quản lý giám sát quy trình KHCN, quản lý Grant office, quản lý và hỗ trợ các đề tài/dự án hợp tác quốc tế. Ngoài ra, TS. Dương Minh Đức Tham gia các hoạt động giảng dạy của bộ môn  Sức khỏe sinh sản, Khoa Khoa học xã hội – Hành vi & Giáo dục sức khỏe

Email: dmd@huph.edu.vn

Điện thoại: 024.62662386

   

Nguyễn Thị Minh Thành

(Chuyên viên)

ThS. Xã hội học

Phụ trách:

 • Quản lý nhiệm vụ NCKH các cấp
 • Thư ký Hội đồng chức danh
 • Quản lý kho dữ liệu Y tế công cộng
 • Quản lý cơ sở dữ liệu QL NCKH trực tuyến
 • Hỗ trợ đấu thầu các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học trong nước

Email: ntmt1@huph.edu.vn

Điện thoại: 024.62662386

   

Dương Hải Yến

Cử nhân, Đại học y tế Công Cộng       

CN. Yến đang phụ trách:

 • Hỗ trợ đăng tải quốc tế          
 • Hỗ trợ quản lý đề tài quốc tế
 • Hỗ trợ quản lý các đấu thầu quốc tế và hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ thầu
 • Hỗ trợ phát triển các tài liệu về phương pháp nghiên cứu khoa học, áp dụng các chuẩn quốc tế về NCKH, các sản phẩm sở hữu trí tuệ
 • Hỗ trợ xây dựng và phát triển hoạt động của các trung tâm nghiên cứu mới (Trung tâm phân tích số liệu, Trung tâm nghiên cứu chính sách)
 • Hỗ trợ phát triển mạng lưới đối tác các chuyên gia (affiliate) vào liên kết với Trường
 • Hỗ trợ công việc văn thư, hành chính của phòng
 • Hỗ trợ tổ chức Hội nghị, Hội thảo, sinh hoạt khoa học quốc tế
 • Hỗ trợ thực hiện các công việc khác khi được phân công

 

Email: dhy@huph.edu.vn

  

Nguyễn Phương Anh

Cử nhân, Đại học Y tế Công Cộng                           

CN. Phương Anh đang phụ trách: 

 • Hỗ trợ quản lý đề tài cấp cơ sở, đề tài sinh viên
 • Hỗ trợ quản lý chương trình nghiên cứu viên trẻ
 • Hỗ trợ tìm kiếm các đấu thầu trong nước và hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ thầu    
 • Hỗ trợ công việc văn thư, hành chính của phòng
 • Hỗ trợ quản lý subweb của phòng
 • Hỗ trợ cập nhật lý lịch khoa học của Trường, cán bộ
 • Hỗ trợ tổ chức Hội nghị, Hội thảo, sinh hoạt khoa học
 • Hỗ trợ thực hiện các công việc khác khi được phân công

 

Email: npa1@huph.edu.vn